Siirry sisältöön

Mikä on Virtaa ohjaukseen -hanke?

Virtaa ohjaukseen -hanke tarjoaa täydennyskoulutusta monikulttuurista ohjaustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille. Lisäksi järjestetään kaikille avoimia koulutusiltapäiviä.

Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutus (15 op) vahvistaa ohjaustyötä tekevien kielitietoisuutta, ammatillisuutta ja ohjausosaamista sekä tukee verkostoitumista. Kielitietoinen ohjaus huomioi asiakkaan oman kielen, kulttuurin ja taustan.

Koulutusta kehitetään yhdessä koulutukseen osallistuvien ja hankkeen yhteistyökumppanien kanssa. Kehitettyä koulutusmallia levitetään monikulttuurista ohjausta tekeville toimijoille.

Lataa hankkeen esite tästä linkistä!

Kenelle?

Hankkeen täydennyskoulutus ja koulutusiltapäivät on suunnattu esimerkiksi järjestöissä, oppilaitoksissa ja julkisella sektorilla monikulttuurista (monikielistä/omakielistä) ohjaustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille. Myös työttömät, joilla on työkokemusta Suomesta ja sujuva suomen kielen taito, voivat hakea täydennyskoulutukseen

Hankkeen toteutusaika

Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2019–30.4.2021, ja se saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.