Siirry sisältöön

Monikulttuurisuus haastaa ohjaus- ja neuvontatyötä: Virtaa ohjaukseen loppujulkaisu on nyt luettavissa

Uunituore julkaisumme on nyt luettavissa sähköisesti

 

Pitkän työstämis- ja kirjoittamisprosessin päätteeksi palaamme vähän ajassa taaksepäin; aikaan, jolloin idea tämän muotoisesta julkaisusta alkoi muodostua.

Virtaa ohjaukseen -hankkeessa tavoitteenamme oli uuden koulutusmallin kehittämisen, testauksen ja pilotoinnin lisäksi myös koulutuksen mallintaminen. Jo hankkeen alkuvaiheessa ymmärsimme sen, että koulutusmallin pedagogisen ja sisällöllisen suunnittelun tueksi tarvitsemme vahvaa tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä niin monikulttuurisen ohjauksen menetelmistä, käytänteistä kuin keskeisistä sisällöistäkin.

Hankkeen alkuvaiheessa koulutuksen sisältöjä suunniteltaessa tarkastelimme monikulttuurisen ohjauksen kenttää myös vahvasti työelämälähtöisesti: haastattelimme monikulttuurisen ohjaustyön asiantuntijoita ja havainnoimme, millaiset sisällöt nousevat esiin esimerkiksi koulutustarpeista ja osaamisen haasteista puhuttaessa. Samoin koko koulutusprosessin ajan työelämälähtöisyys oli toimintaamme ohjaava asia.

Koulutusprosessien ja -sisältöjen muotouduttua ja varsinaisen täydennyskoulutuksen alettua hanketiimi alkoi miettiä, millä tavalla koulutuksen rakenne, sisällöt ja toteutustavat kaikkein tehokkaimmin saataisiin raportoitua ja julkaistua. Syntyi idea: kevyemmän mallinnuksen tai esimerkiksi tehtäväpaketin sijaan päätettiin alkaa kirjoittaa asiantuntijajulkaisua, jossa yhdistyvät vahvasti sekä teoria että käytäntö. Juuri julkaistu artikkelikokoelma avaa Virtaa ohjaukseen -hankkeen koulutuspilotin sisältöjä ja toteutusta.

Monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittäminen – Virtaa Ohjaukseen –koulutushankkeen tulokset

Julkaisu käsittelee Virtaa ohjaukseen -koulutushanketta ja tuo yhteen monikulttuurista ohjaus- ja neuvontatyötä käsitteleviä koulutuskokeilun tuloksia. Artikkelikokoelma esittelee keskeisiä ohjauksen teemoja, jotka ovat ajankohtaisia monikulttuurisen työn eri tehtävissä. Pääpaino teksteissä on koulutuspilotin sisällöissä ja pedagogissa ratkaisuissa. 

Kielitietoisuuden ja omakielisen ohjauksen artikkelit jäsentävät kielellistä vuorovaikutusta monikulttuurisessa työssä. Uskontolukutaidon yleissivistävä teksti tuo uusia näkökulmia uskontojen ymmärtämiseen tämän päivän maailmassa. Kokoelma valottaa tuoreita näkökulmia monialaiseen verkostotyöhön, ohjaustyön etiikkaan sekä voimavaraistaviin ja osallisuutta vahvistaviin menetelmiin.

Artikkeleissa esitellään monimuotopedagogiikan toteutustapoja monikulttuurisen ohjauskoulutuksen pilotissa. Lukijan on mahdollista hyödyntää kuvattuja pedagogisia ratkaisuja ja oppimistehtäviä eri yhteyksissä ja eri kohderyhmille.

Teos on suunnattu monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille. Se soveltuu myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, kansalaistoimijoille ja muille ohjauksen teemoista kiinnostuneille.

Lue lisää julkaisusta Diakin verkkosivuilta

Hyväri, S. & Sahonen, P. (toim.) (2021). Monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittäminen – Virtaa Ohjaukseen –koulutushankkeen tulokset. Diak Työelämä 22, Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-378-0  

Tutustu julkaisuun Theseuksessa.