Siirry sisältöön

Suomalainen yhteiskunta hahmottuu parhaiten omakielisellä ohjauksella

Kaksi naista, joilla on hiukset peittävät huivit, keskustelevat hymyillen
Omalla äidinkielellä saatu ohjaus auttaa maahanmuuttajia ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa ja palvelujärjestelmää huomattavasti paremmin kuin jos tieto annetaan muulla kielellä. Asia selviää Diakin Virtaa ohjaukseen -hankkeessa, jossa tarjottiin monikulttuurista ohjaustyötä tekeville täydennyskoulutusta poistamaan esteitä onnistuneen ohjauskokemuksen tieltä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun viestintä ja Virtaa ohjaukseen -hanke julkaisivat tänään mediatiedotteen hankkeen tuloksista.

Omakielinen ohjaus eli omalla äidinkielellä annettu neuvonta hyödyttää sekä asiakkaita että ohjaustyötä tekeviä. Abstrakteja asioita, kuten yhteiskunnan arvoja, voi olla vaikea ymmärtää vieraalla kielellä.

– Omakielinen ohjaaja voi välittää hiljaista tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Asiakas ei vain opi täyttämään lomaketta, vaan hän ymmärtää, miksi meillä Suomessa asiat toimivat näin, kertoo hankkeen asiantuntija, suomen kielen ja viestinnän lehtori Hanna Hovila Diakista.

Virtaa ohjaukseen -hankkeen tuloksia käsitellään 26.4.2021 seminaarissa, jossa myös julkistetaan hankkeen loppujulkaisu Monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittäminen – Virtaa ohjaukseen koulutushankeen tulokset (toim. Susanna Hyväri & Pia Sahonen, Diak Työelämä 22).

Seminaarissa on puhujina muun muassa vuoden 2020 pakolaisnainen Farhia Abdi ja monikulttuurisen ohjauksen asiantuntija Sauli PuukariKatso seminaarin koko ohjelma täältä ja ilmoittaudu mukaan.

Luottamus lisääntyy omalla kielellä asioidessa

Omakieliselle ohjaukselle on tarvetta hyvin monenlaisissa toimintaympäristöissä. Asioiden hoitaminen omalla äidinkielellä rakentaa luottamusta työntekijän ja asiakkaan välille.

Oma äidinkieli antaa turvaa ja vähentää väärinymmärryksiä, joten omakielinen ohjaus auttaa erityisesti hankalista asioista keskustelemisessa. Oma äidinkieli tuo myös lisää samaistumisen kokemuksia.

– Ihmisten on tärkeää nähdä, että joku toinen on oppinut kielen ja työllistynyt. Oma tausta voikin olla voimavara kotiutumisessa ja työelämään hakeutumisessa, sanoo projektipäällikkö Pia Sahonen.

Omakielinen ohjaaja ei kuitenkaan toimi tulkin korvaajana ohjaus- tai asioimistilanteessa, ja ammattitulkin käyttö varmistaa asiakkaan oikeusturvan toteutumisen.

Täydennyskoulutus monikulttuurista ohjaustyötä tekeville osoittautui suosituksi

Hankkeen toteuttamaan Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutukseen osallistui 51 henkilöä, joista noin puolella äidinkieli oli jokin muu kuin suomi. Koulutuskokonaisuudessa käsiteltiin esimerkiksi kielitietoisuutta, voimavaralähtöistä ohjausosaamista ja moniammatillista verkostotyötä. Yhteensä täydennyskoulutuksen aikana suoritettiin huikeat 480 opintopistettä.

– Koulutus oli rakennettu niin, että eri vaiheessa työuraansa olevat ammattilaiset pystyivät ammentamaan siitä sisältöjä ja uutta virtaa omaan työhönsä, kertoo hankkeessa työskennellyt verkostotyön asiantuntija Susanna Hyväri.

Koulutuskokonaisuus tarjosi monille monikulttuurista ja omakielistä ohjaustyötä tekeville mahdollisuuden keskustella myös ohjaustyön haasteista ja eettisistä näkökulmista. Omakielinen ohjaaja toimii monen kulttuurin välissä, mikä ei ole aina ongelmatonta.

Viisi valttia onnistumiseen monikulttuurisessa ohjauksessa

Virtaa ohjaukseen -hankkeessa on koottu viisi valttia auttamaan kaikkia monikulttuurista ohjaustyötä tekeviä. Ota vinkit talteen tästä ja levitä niitä eteenpäin työpaikallasi!

1. Kohtaa kuunnellen. Asiakas on oman tilanteensa asiantuntija. Kohdataan jokainen ihminen avoimesti ja ymmärtävästi.

2. Kaada kielimuuri. Tiedosta kielen merkitys ohjaustilanteissa. Käytä kielitaitoasi ja puhu selkokielellä, mutta käytä aina tarvittaessa tulkkia.

3. Ymmärsimmekö toisiamme? Kehitä ymmärrystä helpottavia työskentelytapoja. Pyydä asiakasta tiivistämään omin sanoin, jotta tiedät, oletteko samalla sivulla.

4. Verkostosta voimaa.  Puhalla yhteen hiileen työpaikalla ja yhteistyöverkostoissa. Jakamalla tietoa ja osaamista parannamme monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamista.

5. Toimi tilanteen mukaan. Osaako asiakkaasi myös suomea? Punnitse, milloin omakielinen ohjaus on voimavara ja milloin karhunpalvelus.