Siirry sisältöön

Yhteistoiminnallista oppimista verkossa

Yksi Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutuksen pedagogisista periaatteista on yhteistoiminnallinen oppiminen. Koronatilanne haastoi koulutuksen toteuttamista keväällä 2020, kun jouduimme lähiopetuksen sijasta siirtymään etäopetukseen ja -ohjaukseen. Sama tilanne on jatkunut syksyllä 2020 ja koulutuspäivät on toteutettu etänä.

Etätyöskentely ja yhteistoiminnallisuus eivät heti alkuun kuulosta sanaparilta, joka olisi helppo toteuttaa. Virtaa ohjaukseen -hanketiimissä on mietitty paljon sitä, miten opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, verkostoitumista ja yhteistoiminnallista oppimista voitaisiin etäajasta huolimatta edistää.

Olemme toteuttaneet vapaaehtoisia ohjaustapaamisia noin kerran kuukaudessa: tapaamisissa on käyty läpi tehtävien ohjeistuksia, ajankohtaisia asioita ja annettu tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta. Tämän lisäksi tapaamisissa on ollut mahdollisuus kertoa kuulumisia ja vaihtaa ajatuksia työelämän ajankohtaisista asioista. Usein tapaamisissa on jaettu myös hyviä linkkejä, kirjallisuusvinkkejä ja mm. tietoa erilaisista teemaan liittyvistä tapahtumista.

Yhteistoiminnallisuus

Täydennyskoulutuksen koulutuspäivässä 7.10. teemana olivat voimavaraistavat menetelmät. Alustuksen ja asiantuntijan luento-osuuden jälkeen siirryttiin yhteistoiminnallisen oppimisen osuuteen. Työkaluna tässä käytettiin etäkokousjärjestelmän breakout-rooms -ominaisuutta (ryhmiin jakautuminen) sekä Padlet-alustaa. Padlet on selainpohjainen virtuaalinen seinä, joka mahdollistaa erikokoisten ryhmien yhteistyöskentelyn, ideoinnin ja sisällöntuoton monilla eri tavoilla.

7.10. iltapäivän aikana työskenneltiin kahteen otteeseen pienryhmissä: ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat pohtivat luento-osuuden jälkeen sitä, mitä heidän mielestään voimavaraista työote tarkoittaa ja millaiset asiat voivat mahdollistaa tai toisaalta toimia esteinä voimavaraistavan työotteen käyttämiselle.  Ryhmät kokosivat keskustelun perusteella pohdintansa muiden ryhmien nähtäväksi Padletiin: https://padlet.com/hanna_ope_hovila/virtaa2020

 

Ensimmäisen työskentelyvaiheen jälkeen ryhmien pohdinnat käytiin yhdessä läpi keskustellen. Toisessa työskentelyvaiheessa lähdettiin ideoimaan täydennyskoulukseen kuuluvan seuraavan oppimistehtävän case-ideaa. Oppimistehtävässä opiskelijoiden on valittava joku voimavaraistava menetelmä ja testattava sitä jonkun asiakasryhmän tai asiakkaan kanssa.

 

Opiskelijat ideoivat ensin omia case-esimerkkejään ryhmässä ja listasivat niitä sen jälkeen yhteiselle Padlet-alustalle. Ideana oli myös kommentoida toisten kirjaamia suunnitelmia.

 

Koulutuspäivän jälkeen kerätyn palautteen perusteella opiskelijat pitivät Padletin ja pienryhmien käyttöä mukavana ja vaihtelua tuovana työskentelytapana. Ryhmässä työskentely lisää osallistumisen mahdollisuuksia ja madaltaa myös kynnystä kertoa omia mielipiteitä ja näkemyksiä. Myös kouluttajien näkökulmasta Padlet-työskentely oli antoisaa, ja opiskelijoiden tuotoksista syntyneet ideat toivat monta uutta näkökulmaa iltapäivän keskusteluun.