Siirry sisältöön

2.9.2020 koulutusiltapäivän kiinnostavia puheenvuoroja ja materiaaleja

Virtaa ohjaukseen -hankkeen opintotarjonta syksyn osalta käynnistyi 2.9.2020 webinaarilla, jonka teemana olivat voimavaraistavat menetelmät ja asiakasosallisuus. Avoin koulutusiltapäivä keräsi innostuneen yleisön; mukana oli lähes 100 uusimaalaista monikulttuurista ohjaustyötä tekevää asiantuntijaa.

Koulutuspäivän aikana saimme kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja työelämän ja tutkimuksen näkökulmista.

Projektipäällikkö Suvi Lindén Vantaan kaupungilta kertoi Tsemppari-toimintamallista, jossa kunnan ja TE-toimiston työntekijät jalkautuvat järjestöihin. Matalan kynnyksen saavutettava, henkilökohtainen asiakaspalvelu toteutetaan yhdessä järjestöjen kanssa. Maahanmuuttajajärjestöillä on kontaktit ja luottamus asiakkaisiin ja moniammatillinen tiimi voi tarjota yhden luukun periaatteella palvelua. Lindén työskentelee projektipäällikkönä Tsempataan töihin!-hankkeessa (ESR), joka edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja samalla edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahan muuttaneiden työllisyyttä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on mallintaa yhteistyötä yrityssektorin kanssa ja madaltaa kynnystä vieraskielisten rekrytointiin.

Vantaan Venäläinen Klubi ry:ssä työskentelevä projektipäällikkö Svetlana Tchistiakova esitteli neljän vantaalaisen järjestön Stea-rahoitteista Tsempataan!.-hanketta. Projektipäällikön lisäksi hankkeessa työskentelee 4 tsempparia ja hanke edistää maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia, ja työllistymistä. Hankkeessa vahvistetaan viranomaisten ja järjestöjen kumppanuutta sekä kehitetään kulttuuritietoista ja asiakaslähtöistä yhteistä asiakasohjauksen mallia.

Womento-työuramentoroinnin kuulumisia kertoi Väestöliiton vastuuasiantuntija Mina Zandkarimi. Mentoroinnin kehittäminen käynnistyi jo vuonna 2011 pilottihankkeella ja vuodesta 2015 toiminta on ollut vakiintunutta. Vapaaehtoisuuteen perustuvalla mentoroinnilla on saatu erittäin hyviä tuloksia työllistymisen osalta sekä harjoittelupaikan ja opiskelu- tai kurssipaikan saamisessa. Osallistujat saavat mentorointiprosessista myös verkostoja, kielitaitoa, omanarvon tunnetta, rohkeutta.

Virtaa ohjaukseen -hankkeen vastuukouluttajista Susanna Hyväri ja Marja Lindholm vastasivat koulutuksen muista kiinnostavista teemoista, joita olivat asiakasosallisuuden menetelmät, voimavaraistavan työn elementit ja työnohjaus ohjaustyön tukena. Koulutusiltapäivän materiaalit löydät täältä.

Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutuksessa (15 op) opiskelijoiden suorittama 3 moduuli, Voimalähtöinen ohjausosaaminen, jatkuu marraskuun loppuun asti. Myös vapaaehtoisia etätapaamisia jatketaan ja tuetaan näin opiskelijoita opintojen suorittamista syksyn työhaasteiden ohessa.