Siirry sisältöön

Poikkeuksellinen kevät ja uusia koulutussisältöjä

Kuluva kevät on muuttanut elämäämme monella tavalla. Työelämän muutos on ollut väistämätöntä ja muutostahti nopea. Etätöiden lisääntyminen on tuonut mukanaan luonnollisesti haasteita ja ongelmia mutta toisaalta myös positiivisia innovaatioita ja uusia työskentelytapoja. Virtaa ohjaukseen -hanketiimi keksi etäopiskelun tueksi ja motivaattoriksi uusia avauksia käynnissä olevaan Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutukseen

Korkeakoulujen sulkeminen ja vallitseva tilanne aiheutti sen, että Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutuksen kolmas moduuli päätettiin siirtää toteutettavaksi vasta syksyllä 2020. Kun kevään aikataulut muuttuivat, hanketiimi kääri hihansa ja alkoi miettiä vaihtoehtoisia opintojen edistämistapoja; näin syntyi idea etätapaamisista, joissa opiskelijat saavat vertaistukea oman alan kollegoilta sekä myös ohjausta täydennyskoulutuksen vastuuopettajilta.

Ensimmäinen etätapaaminen toteutettiin keskiviikkona 22.4. Ajankohtaisten asioiden läpikäymisen lisäksi esittelimme myös toisen uuden konseptin: Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutuksen 15 opintopisteen lisäksi opiskelijat voivat suorittaa valintansa mukaan 1-3 opintopistettä ohjauksen erityiskysymyksiin liittyviä opintoja. Nämä erityiskysymykset ovat 1 opintopisteen laajuisia, itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja, joiden teemat ovat:

  1. Tulkin kanssa toimiminen
  2. Etuusjärjestelmät
  3. Uskontolukutaito

Näistä 1 opintopisteen kokonaisuuksista ensimmäinen eli tulkin kanssa toimiminen on jo avattu opiskelijoiden suoritettavaksi, ja seuraava (etuusjärjestelmät) avautuu oppimisalustalle kevään 2020 aikana. Uskontolukutaito-kokonaisuus on työn alla, ja se avautuu tammikuussa 2021.

Näillä uusilla avauksilla täydennyskoulutuksemme opiskelijoiden opintopolku laajenee ja jatkuva tuki mahdollistaa sujuvan opiskelun myös tämän kevään aikana, kun opiskelemme ja työskentelemme olosuhteiden pakosta etänä.