Siirry sisältöön

Toisen moduulin satoa: eettisyys ohjaustyössä

Helmikuun kuulumisia

Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutuksen toinen moduuli on käynnistynyt vauhdilla, ja helmikuun 5. päivänä koulutuspäivässä käsiteltiin monikulttuurisuutta muun muassa perehdyttämisen ja moniammatillisen yhteistyön sekä verkostotyön näkökulmista.

Toinen moduuli käynnistynyt

Täydennyskoulutuksen toisessa moduulissa painottuvat työelämäosaaminen ja ohjaajan roolin tuntemus sekä ohjaustyön eettisyys. Tavoitteena on, että täydennyskoulutettavat

  • oppivat tunnistamaan ja kehittämään omaa työelämäosaamistaan
  • tiedostavat oman orientaationsa ohjaustyön tekemisessä
  • tuntevat ohjaustyöhönsä kuuluvia ammatillisia toimintaympäristöjä
  • osaavat etsiä ja hyödyntää tietoa oman ohjaustyön tueksi
  • ymmärtävät ammatillisen verkostotyön merkityksen ohjauksessa
  • osaavat kehittää ja laajentaa ammatillisia verkostojaan
  • tuntevat ja soveltavat työssään ohjaus- ja asiakastyön eettisiä periaatteita

Eettisyys ohjaustyössä

Ohjaustyön eettisyys nousi esiin paitsi helmikuun koulutuspäivässä, myös täydennyskoulutukseen kuuluvassa oppimistehtävässä, jossa koulutettavat pääsevät reflektoimaan omaa työtään ja toimintaansa ohjaajana nimenomaan eettisyyden näkökulmasta. Opiskelijat kirjoittavat pohdintansa blogitekstin muotoon, ja ideana onkin julkaista näitä pohdintoja myös täällä Virtaa ohjaukseen -hankkeen sivuilla.

Täydennyskoulutukseemme osallistuva Aleksanteri Virta työskentelee Suomen Diakoniaopistolla Fendari-toiminnassa maahanmuuttajamiestyön koordinaattorina.

”Sosiaalialan työssä on joskus hyvä pysähtyä pohtimaan työn peruselementtejä, kuten ammattietiikkaa. Ammattietiikka ja siihen liittyvien periaatteiden toteuttaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä, jotka kuuluvat ammattimaiseen sosiaalialan työhön. Sosiaalialalla työskentelevät ammattilaiset kohtaavat erilaisia ristiriitoja ja joutuvat arvioimaan toteutettua työtä yksilötason lisäksi myös organisaatiotasolla.” (Aleksanteri Virta 2020)

Tutustu Aleksanterin ajatuksiin ja erinomaiseen blogitekstiin tarkemmin täältä.