Siirry sisältöön

Hankkeen kuulumisia

Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutuksen ensimmäinen moduuli on kääntymässä loppusuoralle, ja edessä on palauteseminaari, jossa käydään läpi oppimistehtävien palautteita ja arvioidaan ensimmäisen moduulin sisältöjä ja työtapoja. 5.11. Diakin Kalasataman kampuksella kokoonnuttiin yhteiseen koulutuspäivään, jossa teemoina olivat kielitietoisuus ja dialoginen ohjaustyö ja siinä erityisesti viestinnällinen näkökulma. Teimme yhdessä erilaisia harjoituksia ja pääsimme pienten roolileikkien avulla kokeilemaan myös ohjaustyön asiakkaan roolia.

27.11. Virtaa ohjaukseen hanke järjesti monikulttuurista työuraohjausta ja -mentorointia tekevien uusimalaisten ammattilaisten työpajan, johon ilmoittautui 46 ohjaustyötä tekevää tai ohjaustyöstä kiinnostunutta asiantuntijaaTyöpajoja on järjestetty jo vuodesta 2018, jolloin Diakin edellinen Digiolkkarista työelämään -(6Aika)osahanke (JYPOT) aloitti työpajatoiminnan ja verkostotyön rakentamisen yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Työpajojen tavoitteena on lisätä uusimaalaisten ammattilaisten verkostoitumista ja vahvistaa heidän osaamistaan. Innokylässä sijaitsee monikulttuurista työuraohjausta ja mentorointia tekevien ammattilaisten materiaalipankki, johon kannattaa käydä tutustumassa ja tallentaa tietoja esim. omista hyvistä työmenetelmistä ja toimintamalleista.

27.11. järjestetyn työpajan teemana oli Koulutuspoluilla ohjaaminen

Saimme nauttia upeista alustuksista ja esityksistä. Työpajassa tutustuttiin Diakonia-ammattikorkeakoulun asioimistulkkiopiskelija Reeta Citirin johdolla Opin portailta työelämää Satakunnassa-hankkeen (ESR) Matkalla ammattiin -sivustoon sekä päästiin testaamaan, jatkotyöstämään ja kommentoimaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Connext-hankkeen (ESR) suomalaista koulutusjärjestelmää kuvaavia infograafeja Mai Salmenkankaan johdolla. Kahvitauon jälkeen työpajassa kuultiin Stadin osaamiskeskuksessa työskentelevän Elena Ikosen kokemuksia koulutuspoluilla ohjaamisesta ja tutustuttiin Stadin osaamiskeskuksen toimintaan, esimerkiksi suomi-rastiin.  Lisäksi tehtiin Elenan johdolla ohjaustyöharjoitus, jossa ryhmät pohtivat esimerkkiohjattaville sopivia koulutuspolkuja.

Ilmoittautuminen seuraavaan avoimeen koulutusiltapäivään on nyt alkanut. Koulutuspäivä järjestetään 15.1.2020 Diakonia-ammattikorkeakoulun Kalasataman kampuksella. Päivän teemana on ohjauksen orientaatiot ja paneeli maahanmuuttajien työllistymispoluista. Lisätietoa ja ilmoittautuminen.