Siirry sisältöön

Kurkistus koulutussuunnittelun kulisseihin

Lokakuun 1.päivänä Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutuksen aloittaa iso joukko innostuneita opiskelijoita. Mitä kaikkea hanketiimissä on tapahtunut, että on päästy tähän pisteeseen, jossa kaikki on viimeistä silausta vaille valmista?

Pia, Hanna, Susanna ja Ahmed ovat työskennelleet jo aikaisemminkin tiiminä hanketyössä, ja itseasiassa idea täydennyskoulutukseen syntyi edellisen hankkeen aikana.

Täydennyskoulutuksen ideointi käynnistyi jo siis ennen vuotta 2019, mutta varsinaisesti koulutussuunnittelu ja toteutuksen valmistelu alkoi keväällä 2019. Silloin hanketiimi alkoi yhteiskehittämisen kautta hakea työelämäkumppaneilta kokemuksia, näkemyksiä ja kommentteja koulutusrunkoon ja sisältöihin. Kevät 2019 meni tiiviisti eri osa-alueita työstäen sekä monikulttuurisen ohjauksen teemoihin ja sisältöalueisiin tutustuen ja osaamista syventäen.

Kesälomille heinäkuussa lähdettiin tilanteessa, jossa koulutuksen ydinsisällöt, tavoitteet ja moduulit olivat muotoutuneet nykyiseen muotoonsa. Tutustu ydinsisältöihin ja tavoitteisiin:  Virtaa-monikulttuuriseen-ohjaukseen.pdf.

Myös koulutushaku avattiin kesän ajaksi, ja hanketiimi oli iloisesti yllättynyt hakijoiden määrästä.

Syksyllä 2019 koulutussuunnittelussa siirryttiin käytännön toteutuksen puolelle. Koulutuksessa tärkeää on sisältöjen lisäksi myös niin sanottu koulutusinfra eli oppimisalusta, oppimisympäristöt, tehtävätyypit sekä pedagoginen toteutus ja opiskelijan ohjauksen välineet. Näitä kaikkia hanketiimi on työstänyt, kehittänyt ja miettinyt syksyn aikana tiiviisti. Myös videomateriaaleja, luentorunkoja ja oppimistehtäviä on tuotettu ahkerasti.

Lokakuussa 2019 alkava Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutus on pilotti, mikä tarkoittaa sitä, että koulutukseen valitut opiskelijat tulevat olemaan isossa roolissa koulutuksen jatkokehittämisessä, palautteenannossa ja koulutusmuotoilussa opintojensa aikana. Pedagogisesta näkökulmasta tämä on tarkoittanut sitä, että rakenteisiin pitää jättää liikkumavaraa, jos koulutuksen aikana huomataankin tarvetta pikaiselle muutokselle tai lisäykselle. Kokeneille vastuukouluttajille tämä on ollut mielenkiintoinen projekti, ja tällä hetkellä hanketiimi odottaa innolla lokakuun ensimmäistä päivää ja ensimmäistä kasvokkaista tapaamista koulutettavien kanssa.

Viisi leveästi hymyilevää henkilöä, joista toinen naispuolisista henkilöistä kirjoittaa seinällä olevaan post-it-lappuun. Henkilöt ovat eri kulttuuritaustoista.