Siirry sisältöön

Yhteiskehittämisen kulttuuri

Pöydän ympärillä istuvan viiden ihmisen nyrkit yhdessä kannettavien tietokoneiden, kalenterien ja kahvikuppien yläpuolella

Yhteiskehittäminen on hyvä keino toteuttaa muutoksia, tehdä monialaista yhteistyötä ja juurruttaa uusia toimintamalleja.

Yhteiskehittäminen on Virtaa ohjaukseen -hankeessa tärkeä avainsana. Se näkyy läpileikkaavana teemana hankkeessamme useassa kohtaa: yhteiskehittäminen sidosryhmien kanssa on alkanut jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja se jatkuu nyt toteutusvaiheen alussa, kun suunnitellaan Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutuksen toteutusta ja sisältöjä.

Virtaa ohjaukseen -hankkeen täydennyskoulutuksen suunnitteluvaiheessa hanketiimi on käynyt mielenkiintoisia keskusteluita työelämän kanssa.. Koulutuksen sisältöjen suunnittelun näkökulmasta tämä on tarkoittanut sitä, että koulutuksen moduuleja, sisältöjä ja pedagogista polkua sekä työvälineitä on suunniteltu yhdessä monikulttuurista ohjaustyötä tekevien asiantuntijoiden kanssa.

Hanketiimi on haastatellut useita ohjaustyön asiantuntijoita ja käynyt tutustumassa erilaisiin ohjaustyötä tekeviin tahoihin, kuten esimerkiksi Espoon ja Helsingin maahanmuuttopalveluihin, järjestötoimijoihin ja Stadin osaamiskeskukseen.

Lisäksi hanketiimi on haastatellut muun muassa monikulttuurista ohjaustyötä tekevää opinto-ohjaajaa sekä uskontolukutaidon asiantuntijaa, jotka ovat olleet mukana kommentoimassa täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmaa sekä kurssisisältöjä ja oppimistehtäviä.

Mitä yhteiskehittämisestä on opittu?

Haastattelujen tarkoitus on tutustua mahdollisimman monipuolisesti monikulttuurista ohjaustyötä tekevien organisaatioiden toimintaan sekä niissä toimivien asiantuntijoiden työtehtäviin ja niihin haasteisiin, joita työelämässä tällä hetkellä koetaan ja nähdään. Haastattelujen ja yhteiskehittämisen avulla varmistetaan, että Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutus tarjoaa hyödyllisiä sisältöjä sekä monipuolisesti kehittäviä oppimistehtäviä osallistujille.

Haastatteluissa tärkeänä teemana on noussut esiin ohjaustyötä tekevien laaja-alainen osaaminen ja verkostot. Ilman toimivia yhteistyöverkostoja ja vahvaa toimintaympäristöosaamista ohjaustyö muodostuu haastavaksi. Oman työn rajauksesta keskusteltiin monessa haastattelussa; ohjaustyötä tekevät ovat työelämässä haastavassa asemassa, koska työtehtävä ei ole välttämättä kovin selvä ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen saattaa sisältyä monenlaisia huomioon otettavia seikkoja. Lisäksi monessa haastattelussa on noussut esiin tarve osaamisen laajentamiselle ja syventämiselle sekä erityisesti ohjaustyön eettisyyden pohtimiselle yhdessä ohjaustyötä tekevien kanssa.

Yhteiskehittämisen myötä Virtaa ohjaukseen -hanketiimi toivottaa kaikille erinomaisen rentouttavaa kesälomaa. Syksyllä jatketaan käynnistyvän täydennyskoulutuksen ja kaikille avoimien koulutusiltapäivien muodossa.

Haluatko tietää lisää Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutuksesta? Lisätietoja täydennyskoulutuksesta saat tästä linkistä.